Dil-ve-Konuşma-Bozukluğu

Bireyin kendisini sözlü olarak ifade etme, konuşulanları anlama ve karşılık verme gibi becerilerinde yaşanılan sorunlar, bir dil ve konuşma bozukluğu olduğuna işaret eder. Buna dilin doğru ve akıcı kullanımını engelleyen fizyolojik, zihinsel veya çevresel faktörler neden olmaktadır.

Fizyolojik Nedenler

 • Duyu organlarının işlevsel olarak az yada hiç çalışmıyor olması
 • Diş yapısında bozukluk,
 • Kemik ve kas yapılarında bozukluk
 • Damak yarığı
 • Sinir sisteminde bozukluk
 • Motor fonksiyonların doğru çalışmaması( Dudak, dil, kaslar)
 • Beyin hasarı sonucu ( Felç, yaralanmalar, tümör)

 Zihinsel Nedenler

 • Zeka geriliği
 • Duyu koordinasyonu eksikliği
 • Psikolojik nedenler

Çevresel Nedenler

 • Özgüven eksikliği
 • İnsanlarla iletişim kurmada korku
 • Konuşma korkusu

Konuşma Bozuklukları Nelerdir?

Kekelemelik: konuşma akışının veya ritminin kesintiye ugraması, diğer bir deyişle engellenmesidir. Konuşma esnasında duraksama, harflerlerde ve kelimelerde tekrarlar meydana gelir.

Hızlı Konuşma: Konuşma hızının normalden daha hızlı, düzensiz olması ve eksik sesletmeyle beraber ne söylenileceğinden emin olamama problemidir.

Mutism - Susma: Çekingen kişilerin çok az konuşması veya neredeyse hiç konuşmamasıdır.

Fono - Fobi: konuşma korkusudur. Dizartri: primer motor fonksiyona bağlı konuşma bozukluğu. Pelteklik ve telafuzda anormallikler vardır.

Dislali: Sözcüklerin oluşmasını sağlayan organların yapısal ve işlevsel bozukluğudur. Harflerin yanlış söylenmesi, Örneğin; R,L,K,G vb.

Dil Bozuklukları Nelerdir?

Dil Gelişimi Bozuluğu: Dilin gelişiminin gecikmesi veya eksik kullanılmasıdır. Nedenleri genetik, sosyo-kültürel, psikolojik, tıbbi ilaç gibi faktörlerdir.

Dil Kaybı, Dilin Zamanla Eksilmesi: Yaralanma veya bazı hastalıklar neden olmaktadır. örneğin: Aphasia, demenz, LAndau kleffner sendromu

Yazı Dili Bozukluğu: disleksi (okuma ve anlama bozukluğu) Disgrafi (Yazma bozukluğu)

Dil ve Konuşma Bozukluğu Tedavisi

Türkiye’nin az sayıda lisanslı uzman dil ve konuşma terapisyenleri tarafından bireyin tüm dil ve konuşma becerileri incelenir. Dili ve konuşmayı engelleyen, akıcılığını bozan tüm nedenler ve tüm bileşenleri saptandıktan sonra tedavisi için terapiye başlanır.

Ses Tedavi Seçenekleri hakkında bilgi almak isterseniz eğer ki; tıklayabilirsiniz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir