Koku-Eşik-Testi

Koku Testleri Psikofizik Testler ve Elektrofizyolojik Testler olarak 2 ye ayrılır.

Psikofizik testler de burundan yapılan ölçümler ve ağızdan yapılan ööçümler olarak 2 ye ayrılır.

Psikofizik testler de Burundan yapılan koku testlerinin 3 basamağı vardır. Öncelikle "Koku Eşik Testini yapmaktayız"

Koku Eşik Testi Nedir?

Koku Eşik Testi; PEA yani gül kokusuna benzeyen Fenil Etil Alkol kokusunun çeşitli konsantrasyon derecelerinin hastaya koklatılarak hastanın Koku Eşik Skorunun bulunması işlevidir. Koku eşik skourundaki yükselmeler ve alçalmalar bizim için önemli bilgiler verir. Alerjik rinit, Sinüzit, Kafa travmaları, Nörolojik ve metabolik hastalıklar, viral enfeksiyon sonrası durumlar gibi pek çok durumda Koku Eşik Skorları değişmektedir. Koku eşik testi yapıldıktan sonra "Koku Ayırtetme Testi" yapılır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir