Koku-Testleri-Nasıl-Yapılıyor

Nasıl Uygulanır?

Koku Testleri psikofizik ve elktrofizyolojik testler olarak yapılır.

Psikofizik testlerde kokulandırılmış koku çubukları kullanılır.

Bu testin Eşik,Ayırtetme,Tanımlama, Hafıza, Hedonik Skala gibi alt başlıkları vardır.

Eşik testler de düşük konsantrasyondan yüksek konsantrasyona doğru kokulandırılmış çubuklar hastalara koklatılır ve bu kokunun varlığını algıladığı eşik değer tespit edilir. 

Ayırteme testinde farklı ve aynı kokuları içeren kokular hastalara karışık sıralar ile koklatılarak kokuları birbirinden ayırteme yeteneği ölçülür.

Tanımlama testinde kokuları direkt olarak isimlendirmesi istenir.

Hafıza testlerinde pek çok koku ardışık sırada koklatılarak mevcut sıralamanın doğrulanması istenir.

Hedonik skallada ise farklı kokuların kişilerde oluşturduğu hazzın derecelendirmesi yapılır

Bunlar da İlginizi Çekebilir