Ses-Terapisi

Ses terapisi, ses bozukluklarının davranışsal olarak tedavi edilmesidir. Bunun yanı sıra ses tellerinde hasar yaratabilecek durumlardan kaçınmayı ve laringeal mekanizmayı bozmadan mümkün olan en iyi ses üretimini sağlamayı da içerir.

Ses Terapisi Nasıl Uygulanır? 

Ses terapisini, bu alanda uzmanlaşmış dil ve konuşma terapistleri ile ses hastalıkları konusunda uzmanlaşmış şan eğitmenleri yapmaktadır.

Ses terapisi doktor muayenesi sonuçları görüldükten sonra ve akustik ses kontrolünün ardından başlar. Ses terapisyeni her hastaya ve hastanın problemine özel bir terapi programı hazırlar. İlk etapta 3 ila 6 seans arasında yapılan ses terapisi, hastalığın iyileşme sürecine göre uzatılır ya da iyileşme durumunda sonlandırılır.

Prof. Dr. İsmail Koçak diyor ki; Ses terapisi hem fonksiyonel hem de birçok organik ses bozukluklarının tedavisinde kullanılan en etkili yöntemlerinden birisidir.

Ses terapisinde kullanılan birçok teknik laringeal, supra, infra ve ekstra laringeal kas gruplarının ergonomik ve koordine kullanımını sağlamaktadır, böylece ses ve konuşma organlarının davranış kusurları, motor eksiklikleri veya hiperfonksiyonel durumlarında etkili bir tedavi seçeneği sunmaktadır. Tarihi süreçte endoskopik ve radyolojik görüntüleme teknikleri ile fonksiyonel patolojilerdeki davranış sınıflamaları, ses ve konuşma rehabilitasyonu sağlayabilecek genel ve spesifik teknikler hem hastalık hem de teknik sınıflamalar bazında artmıştır.

Dünyada dil ve konuşma terapisi ile uğraşan birçok terapist, eğitmen ve okul bu teknikleri standartların dışına çıkmadan uygulamakta ve öğretmektedir. Bu süreç içerisinde dil ve konuşma terapistleri toplumda mesleki açıdan önemli bir yer edinmiştir. Dil ve konuşma terapistinin dışında bu organların davranışı ile uğraşan ve yoğun çalışan bir diğer grup ise şan eğitmenleridir. Bu grupta ise davranış modifikasyonları, ses ve artikülasyonun güçlendirilmesi ve dünyanın zengin literatüründeki repertuara uygulanması ve uyarlanması yönünde gelişmesine rağmen, dikkatle incelendiğinde dil ve konuşma terapistlerinin kullandığı tekniklerle benzerliği, sağlıklı vokal kord gereksinimi, teknik ergonomi beklentileri açısından birebir örtüşmektedir. Ancak taşınması gereken bilgi birikiminin farklılığı ve çokluğu, mesleki jargonların tarihsel süreçte uyumsuzluğu, müzikteki notasyon sistemi ve Uluslararası Fonetik Alfabe (UFA) gibi ek bilgi ve tecrübe gerektiren standartların varlığı iki grubun da ortak çalışmasını zorlaştırmaktadır. Ses kullanımı teknik gereksinimleri ile tıbbi profesyonellik anlamında geniş bir dağarcığı gerektirmektedir. Bir ses profesyonelinin günlük hayatta doğal ses kullanımının yanında profesyonel olmayan normal hayattaki bir kullanıcının profesyonele yakın vokal uğraş ve talepleri toplumda önemli bir kesişim bölgesi oluşturmaktadır. Bu nedenle standart kinestetik terapi tekniklerinin ve dile özgü fonetik yapının şan eğitimi öğretileriyle birleştirilmesi mümkündür. Buna yönelik arayışlar ve beklentiler yavaş yavaş literatürde yerini almakta, ilgi çekmekte; ancak beklenen standardizasyon seviyesine ulaşmamaktadır. Bu arayış içerisinde kliniğimizde uygulanan şan bazlı kinestetik ses terapileri metodolojik olarak sınıflandırılmış ve perde taşıma egzersizleri adı altında sunulmuştur.

Ses Estetiği hakkında bilgi almak isterseniz eğer ki; tıklayabilirsiniz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir