Vertigo-(Baş-Dönmesi)

En basit anlamıyla baş dönmesi olan vertigo, vücudun pozisyonlama problemi nedeniyle ortaya çıkar. İç kulak, görme ve kas-kemik-iskelet yapısı ile bunların içindeki reseptörler, birlikte uyumla çalışır ve bu sistem dengeyi oluşturur. Bunlardan herhangi birinde ya da kendi aralarındaki koordinasyonda herhangi bir bozukluk olursa vertigo ortaya çıkar.

Vertigo Kimlerde Görülür? 

Genelde yüzde 5-10 oranında rastlanır, 40 yaş üstünde bu oran yüzde 40’lara kadar çıkar. 65 yaştan itibaren düşer. Vertigoda tanı için görme, kas iskelet ve iç kulak sistemi değerlendirilir. Bunların koordinasyonuna bakılır. Baş dönmesindeki en sık sebep ise iç kulak sorunlarıdır. İkinci sırada sinir sistemindeki problemler gelir. İç kulak sorunlarında karşımıza çıkan sebepler arasında sıklıkla enfeksiyonlar, Meniere sendromu gibi hastalıklar (iç kulakta bulunan ve dengeden sorumlu olan sıvılardaki basıncın artmasından kaynaklanır), iç kulakta kristal kopması ve yer değiştirmesi gibi nedenler yer alır. Değerlendirmede denge, kulak muayenesi ve kalorik testler (yapay baş dönmesi) yapılır. Genellikle baş dönmesini önleyici ilaçlar, vücut boyun stabilizasyonu, çok ileri durumlarda da cerrahi uygulanarak tedavi sağlanır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir